HİZMETLER
 • Tarım Sektöründe
  • Kısa Vadeli Projeler (2017’ye kadar)
   • Tarımsal eğitim toplantılarının düzenlenmesi
   • Üreticiyi bilgilendirecek bölge ürünleri broşürlerinin hazırlanması
   • Ekilebilir tarım arazilerinin veri tabanını oluşturmak (anket, toprak analizleri)
   • İlaç Reçetelendirme Sistemi
   • Kooperatiflerle işbirliği ve yeni kooperatif kurulumunda danışmanlık
   • Farklı ürünlere yönelik pilot bahçelerin oluşturulması
   • Meteoroloji-Uyarı Sistemleri kurulumu
   • Ürünlerimizin yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda tanıtımını yapmak
  • Uzun Vadeli Projeler (2017 ve sonrası)
   • Periyodik tarımsal dergi yayını
   • Budamacılık eğitimleri (üreticiler için)
   • Alternatif ürün çalışmaları
   • Tarım Analiz Laboratuarı kurulumu (toprak, su, yaprak)
   • Verimliliği arttıracak tarımsal ekipman temini ve kiralanması
 • Hayvancılık Sektöründe
  • Veritabanı oluşturmak için anket çalışmaları
  • Üreticileri bilgilendirmek amacı ile köy köy gezilerek eğitim seminerlerinin düzenlenmesi
  • Enstitü çatısı altında uygulama alanları oluşturmak (pilot çiftlik)
   • Azınlık besicisinin çiftliğini değerlendirmek
   • Yeni pilot çiftlikleri kurmak
  • Islah çalışmalarının yapılması (damızlık değerinin anlatılması)
  • Bakım, besleme, hayvan refahı ve sürü idaresi tekniklerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması
  • Marka değerinin oluşturulması (et, süt, peynir v.b)
  • Günümüz hayvancılığının takip edilebilmesi için yayın organının hayata geçirilmesi
  • Islah çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla suni tohumlama laboratuarının kurulması

 • Paylaş